Thông báo quan trọng: Chúng tôi khuyến nghị nên cập nhật phần mềm điều khiển cho máy HL-B2100D, HL-B2180DW, DCP-B7620DW, DCP-B7640DW, MFC-B7810DW. Nhấn vào đây hoặc truy cập https://www.brother.com.vn/vi-vn/support và tìm sản phẩm của bạn để cập nhật phầm mềm.

Brother không ngừng cải tiến để có thể đem đến khách hàng các giá trị vượt trội trong từng sản phẩm và dịch vụ. Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi sẵn sàng "bên cạnh bạn". Brother, at your side

Highlights