hamburger icon
Menu

Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân


BROTHER INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) (sau đây được gọi là “BIV” hoặc “chúng tôi”) hiểu rằng việc bảo vệ dữ liệu của khách hàng nói chung và dữ liệu cá nhân của khách hàng nói riêng là rất quan trọng. Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được để hiểu rõ hơn các nhu cầu, mong muốn của bạn, nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của bạn, cũng như nâng cao chất lượng trải nghiệm của bạn khi truy cập website của chúng tôi. Trong Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này, chúng tôi sẽ đề cập đến các nội dung sau đây: loại dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được BIV sử dụng; mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn; cách thức xử lý các dữ liệu đó; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu; hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn; thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý đối với dữ liệu cá nhân của bạn; và các quyền và nghĩa vụ của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu.

1. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý

Các dữ liệu cá nhân của bạn được BIV xử lý và thuộc phạm vi của Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này bao gồm:

- Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua việc bạn hoàn tất một mẫu đăng ký trên website (sau đây được gọi là “Dữ Liệu Đăng Ký”), bao gồm: tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, mã vùng, mã bưu chính,.

- Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua việc yêu cầu một dịch vụ hoặc phản hồi, phản ánh trên website (sau đây được gọi là “Dữ Liệu Yêu Cầu”), bao gồm: địa chỉ email và số điện thoại

Trong trường hợp phát hiện dữ liệu cá nhân của bạn bị bên thứ ba tiết lộ cho BIV khi chưa được bạn đồng ý hoặc không theo đúng các nội dung mà bạn đã đồng ý thì vui lòng thông báo cho chúng tôi được biết trong thời gian sớm nhất theo thông tin liên hệ dưới đây. BIV không xử lý hay thu thập các dữ liệu cá nhân khác của người sử dụng ngoài thông tin được cung cấp theo Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này.

2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp sẽ được xử lý để: đáp ứng các yêu cầu của bạn về thông tin; hỗ trợ cho việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của BIV; thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn đối với BIV, các tổ chức và cá nhân có liên quan; tuân thủ theo các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và cho các mục đích hợp pháp khác.

Các Dữ Liệu Đăng Ký, như được mô tả trên đây, sẽ được chúng tôi sử dụng để liên lạc với bạn về những dịch vụ trên web mà bạn quan tâm. Những Dữ Liệu Yêu Cầu của bạn sẽ được chúng tôi sử dụng để đáp ứng các yêu cầu và cải thiện nội dung website, hay để trực tiếp gửi thông tin, các chương trình khuyến mãi đến cho bạn. Chúng tôi giao tiếp thường xuyên với bạn để đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ của bạn và xem xét các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi lại cho bạn thông qua email hoặc điện thoại. Bên cạnh đó, nếu được bạn đồng ý thì những dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho mục đích thực hiện dịch vụ tiếp thị hoặc quảng cáo của bên thứ ba.

Người dùng của chúng tôi có thể từ chối không cho phép sử dụng dữ liệu của mình cho những mục đích không liên quan trực tiếp đến website của chúng tôi khi có yêu cầu về thông tin. Ví dụ, các hình thức đăng kí website và sản phẩm có tính năng bảo mật/không bảo mật để người sử dụng có thể nhận được những thông tin mà họ đã chọn nhưng không muốn công bố những thông tin khác. Với trường hợp như vậy, người sử dụng có thể lựa chọn để xóa địa chỉ email của họ ra khỏi danh sách của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận các thư liên lạc từ chúng tôi thì bạn có thể từ chối nhận theo hướng dẫn kèm theo thư. Khi bạn đăng kí sản phẩm trực tuyến, chúng tôi cũng cung cấp một cơ chế để cho phép bạn từ chối tất cả liên lạc, hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email dpo@brother.com.vn. Điều này luôn được nêu rõ trong những thư chúng tôi gửi cho bạn.

Nếu bạn mong muốn nhận được những thông tin cập nhật, thông tin định kì thì chúng tôi sẽ gửi các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của BIV cho bạn. Nếu bạn cần sự hỗ trợ từ một trong những đối tác hay nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và có yêu cầu thì chúng tôi sẽ gửi dữ liệu của bạn cho họ. Bạn sẽ thường xuyên nhận được thông tin về sản phẩm, dịch vụ, giao dịch đặc biệt và/hoặc thư ngỏ. Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được sử dụng bởi các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân được nêu ở Mục 4 dưới đây. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức hoặc cá nhân khác khi không được bạn chấp thuận đồng ý.

Ngoài ra, mặc dù chúng tôi nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng, chúng tôi vẫn có thể cần phải cung cấp những dữ liệu của bạn khi các cơ quan nhà nước yêu cầu hoặc trong một số tình huống cụ thể. Theo quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân thì chúng tôi sẽ không cần có sự đồng ý của bạn khi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

(i) Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác;
(ii) Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;
(iii) Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật;
(iv) Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn đối với chúng tôi hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan; và
(v) Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

3. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được tiến hành thông qua các cách thức sau đây và/hoặc bất kỳ cách thức xử lý dữ liệu cá nhân nào khác mà chúng tôi cho là hợp pháp và cần thiết

- Thu thập dữ liệu cá nhân: Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc bạn Đăng Ký hay Yêu Cầu hay từ bên thứ ba. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ cho phép bạn, với tư cách là người sử dụng, được lựa chọn dữ liệu cá nhân mà bạn muốn cung cấp, trừ trường hợp việc dữ liệu cá nhân đó là điều kiện cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hay hỗ trợ bạn.

- Mã hóa, bảo vệ dữ liệu cá nhân: BIV dự liệu các trường hợp có thể xảy ra để có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng. Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân mình qua website, thông tin của bạn được bảo vệ cả khi trực tuyến (online) hay ngoại tuyến (offline). Khi mẫu đăng kí yêu cầu người sử dụng nhập dữ liệu cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail, v.v...) thì thông tin đó sẽ được lưu bằng mật mã và được bảo vệ bởi giao thức bảo mật tốt nhất trong ngành (SSL). Trong một trang được bảo vệ, như mẫu đơn hàng của chúng tôi, thì biểu tượng khóa ở dưới trang như Netscape, Navigatoe và Microsoft Internet Explorer sẽ bị khóa thay vì để ngỏ hay mở khi người sử dụng muốn lướt nhanh.

- Lưu trữ dữ liệu cá nhân: BIV lưu trữ những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được qua việc Đăng Ký, Yêu Cầu hay từ bên thứ ba. Dữ liệu của mỗi cá nhân được lưu giữ riêng cho từng người và được liệt kê chi tiết theo sở thích của từng người. Kết quả, dữ liệu nhận dạng cá nhân đã thu thập sẽ được bảo mật. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho mỗi lần bạn truy cập vào website, và để trực tiếp giới thiệu cho bạn các chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

- Chia sẻ, cung cấp dữ liệu cá nhân: Trong những trường hợp khi những yêu cầu của bạn hướng tới một trong những nhân viên của BIV, đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của BIV thì BIV có thể chuyển tiếp hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn từ hồ sơ khách hàng cho các đối tượng này. Ví dụ, để thực hiện một yêu cầu báo giá, BIV có thể chuyển tiếp các thông tin chi tiết như thông tin liên lạc, yêu cầu mua hàng (thời gian, số lượng, mẫu mã v.v…) cũng như bất kì yêu cầu đặc biệt nào. Đối với một số hoạt động tiếp thị hoặc khảo sát về dịch vụ, BIV có thể nhờ đến sự hỗ trợ của bên thứ ba – là các bên có thể tham gia xử lý dữ liệu của bạn. Chẳng hạn, trong suốt chiến dịch gửi thư trực tiếp, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ gửi thư của bên thứ ba khi chúng tôi gửi thư thông báo đến cho bạn trên cơ sở nhận được sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp này, danh sách người nhận được chuyển cho bên thứ ba cho mục đích này có thể bao gồm địa chỉ email của bạn.

Lưu ý rằng, chúng tôi chia sẻ những thông tin tập hợp nhân khẩu với các đối tác của chúng tôi, và nhà quảng cáo. Ví dụ, chúng tôi có thể, theo định kỳ, chia sẻ thông tin về số người ghé xem, sự quan tâm, quan hệ với các đối tác, công ty mẹ, hoặc các bên liên kết của BIV. Những thông tin này không được liên kết với bất cứ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

- Chỉnh sửa, cập nhật, xóa, hủy dữ liệu cá nhân: Nếu dữ liệu cá nhân của bạn thay đổi (ví dụ mã vùng, số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc), hoặc nếu bạn không sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa thì chúng tôi sẽ cung cấp các phương thức để để sửa chữa, cập nhật hay xóa/hủy dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dpo@brother.com.vn

- Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài: Nhằm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với các mục đích được nêu tại Mục 2 của Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được (i) chuyển cho công ty mẹ, các công ty liên kết, và/hoặc các đối tác của BIV như được nêu tại Mục 4 dưới đây mà bên đó có thể ở nước ngoài; và/hoặc (ii) xử lý bằng các hệ thống tự động nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ sự cố hay yêu cầu nào phát sinh, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email dpo@brother.com.vn. Bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi sẽ phản hồi các liên hệ của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

4. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân

Những tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này gồm:

- BIV có địa chỉ đăng ký nêu ở dưới, các nhân viên của BIV, của bên thứ ba được BIV lựa chọn tùy từng thời điểm để tham gia vào việc xử lý dữ liệu cá nhân:

Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Minh Long
17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, HCM
ĐT: (08) 62908787

- Công ty mẹ, các công ty liên kết của BIV

Tên công ty : BROTHER INDUSTRIES, LTD.
Địa chỉ : 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Nhật Bản
Số điện thoại : 81-52-824-2511

Tên công ty : BROTHER INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD
Địa chỉ : 10 Eunos Road 8 #14-01/02 Singapore Post Centre Singapore 408600
Số fax : 6535 5462 (Fax)

- Đối tác cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, nghiên cứu thị trường

Website này có thể chứa các liên kết đến website của công ty mẹ, các bên liên kết, hoặc đối tác của BIV. Xin lưu ý rằng BIV không chịu trách nhiệm về nội dung hay tính bảo mật của các website khác. Chúng tôi phân biệt website của mình với các website của bên thứ ba bằng các phương pháp như mở chúng trong một cửa sổ trình duyệt riêng biệt, hoặc trong một khung hình cho thấy khu vực hiển thị bên trong khung hình đó không phải là một phần trong website của BVI. Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này sẽ không được áp dụng cho các trường hợp này. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên rời khỏi các website đó và đọc kỹ các điều khoản bảo vệ quyền riêng tư ở mỗi website mà bạn truy cập. Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này chỉ được áp dụng cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được thu thập tại website này.

5. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân trên website, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn ở mức cao nhất, sự cố bị lộ, mất dữ liệu, xử lý dữ liệu không được phép của BIV có thể sẽ xảy ra do những nguyên nhân khách quan (ví dụ: lỗi hệ thống, tin tặc). Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khắc phục và hạn chế tối đa những hành vi này, và sẽ thông báo cho bạn trong thời gian sớm nhất sau khi có sự cố xảy ra.

6. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý kể từ thời điểm dữ liệu được cung cấp cho BIV. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ kết thúc khi chúng tôi nhận được yêu cầu hợp pháp của bạn hay yêu cầu của bố mẹ hay người giám hộ của bạn, trong trường hợp của trẻ em, về việc kết thúc xử lý dữ liệu, khi BIV không còn cần sử dụng những dữ liệu cá nhân này, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền.

7. Các quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu

Với tư cách là chủ thể dữ liệu cá nhân, bạn sẽ có các quyền và nghĩa vụ sau đây của chủ thể dữ liệu:

a. Chủ thể dữ liệu có các quyền sau:

1. Quyền được biết.
2. Quyền đồng ý.
3. Quyền truy cập.
4. Quyền rút lại sự đồng ý.
5. Quyền xóa dữ liệu.
6. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu.
7. Quyền cung cấp dữ liệu.
8. Quyền phản đối xử lý dữ liệu.
9. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện.
10. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
11. Quyền tự bảo vệ.

b. Chủ thể dữ liệu có các nghĩa vụ sau

1. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
2. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
3. Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
4. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
5. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bạn nên tìm hiểu kỹ về các quyền và nghĩa vụ của mình trước khi đồng ý chấp thuận việc xử lý dữ liệu cá nhân.

***

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này được đăng tải trên website của BIV, bao gồm nhưng không giới hạn ở các website mang tên miền và tên miền phụ www.brother.com.vn. Khi chính sách xử lý dữ liệu và bảo mật cá nhân của chúng tôi tiếp tục được phát triển, chúng tôi sẽ cập nhật phiên bản mới nhất trên website này. Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này sẽ chỉ áp dụng cho các thông tin được thu thập thông qua website này, và không bao gồm những thông tin được thu thập qua phần mềm được tải xuống từ website hoặc được thu thập từ các trang khác liên kết với trang này.

Trong trường hợp chúng tôi thay đổi chính sách xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi này trên mục Thông báo xử lý dữ liệu cá nhận được đăng tải trên trên trang chủ www.brother.com.vn và những nơi phù hợp. Chúng tôi sử dụng thông tin theo các nội dung được nêu trong Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân. Trong một vài trường hợp chúng tôi có thể gửi thư cho bạn để thông báo với họ những thay đổi trong Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân nếu bạn đồng ý nhận thông báo. Tuy nhiên, nếu bạn đã từ chối tất cả thông tin liên lạc hoặc xóa/đóng tài khoản thì bạn sẽ không được thông báo.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào hay quan tâm đến Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này, trước hết vui lòng liên hệ với ban quản trị website của BIV bằng cách sử dụng Mẫu phản hồi.


Please fill out this field.
Please fill out this field.
Please fill out this field.
Tôi muốn nhận thông tin sản phẩm :
Please check this box if you want to proceed.
Please check this box if you want to proceed.
Please check this box if you want to proceed.
Please check this box if you want to proceed.
Please check this box if you want to proceed.
Khi đăng ký, bạn đã đồng ý nhận thông tin và khuyến mãi mới nhất từ Brother.
Please check this box if you want to proceed.
Liên Hệ
Tư Vấn