Showroom & Trung Tâm Bảo Hành

Brother Vietnam là chi nhánh của Brother Singapore trực thuộc tập đoàn quốc tế Brother Nhật Bản. Brother Vietnam được thành lập năm 2009, văn phòng chính được đặt tại Tp.HCM và trung tâm Bảo Hành tại các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng & Cần Thơ.

We, Brother International Vietnam is staying here always at your side - doing business of the Vietnamese, by the Vietnamese, for the Vietnamese.

Yoshihiro Nakayama

General Director/ Tổng Giám Đốc