VND 250,000

Black Toner Box Cartridge, up to 2,600 pages. Declared yield in accordance with ISO/IEC 19752.

Thông báo quan trọng: để tối ưu hiệu quả sử dụng máy in của bạn, vui lòng cập nhật phần mềm. Phần mềm cập nhật mới nhất bao gồm việc cải thiện độ chính xác hiệu suất sử dụng mực. Phiên bản phầm mềm mới nhất được cập nhật tại địa chỉ https://www.brother.com.vn/vi-vn/support hoặc Nhấn vào đây

.

Thông Tin