AS2730S Máy may

Nơi mua hàng

Portable free arm sewing machine with traditional metal chassis.

  • Mũi khâu
VND 5,000,000
  • Đèn LED
  • Xỏ chỉ tự động
  • Làm khuy tự động

Thông Tin