Background

Professional wide format label printer

  • 203 dpi printer resolution
  • Max. 203.2mm/sec Print Speeed
  • USB, Serial connetivity

Mua Ngay

Downloads & Resources

Reviews

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm? Tìm một sản phẩm khác

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh