Background

₫5.200.000
  • Fast Print Speed
    Fast Print Speed
  • Label Size Up To 62 mm
    Label Size Up To 62 mm
  • USB Connection
    USB Connection

Downloads & Resources

Câu hỏi thường gặp & Xử lý sự cố

Reviews

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm? Tìm một sản phẩm khác

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh