Tìm kiếm theo Chủng loại Sản phẩm

Fax in phun / MFC / DCP

Số sê-ri nằm ở mặt sau của thiết bị trên nhãn thông số.

Máy in laser đơn sắc

Số sê-ri nằm ở mặt sau của thiết bị trên nhãn thông số.

Máy in màu (Laser/LED)

Số sê-ri ở mặt sau của thiết bị.

Fax laser đơn sắc/MFC/DCP

Số sê-ri ở mặt sau của thiết bị.

Fax màu/MFC/DCP (Laser/LED)

Số sê-ri ở mặt sau của thiết bị.

Máy quét tài liệu

Số sê-ri ở mặt sau của thiết bị.

FAX truyền nhiệt

Số sê-ri ở mặt đáy của thiết bị.

FAX truyền dải băng

Số sê-ri ở mặt đáy của thiết bị.

P-touch (PT)

Số sê-ri ở dưới hộp băng.

Máy in nhãn (QL/TD)

Số sê-ri ở mặt đáy của thiết bị.

Máy may gia đình

Số sê-ri nằm ở mặt sau của thiết bị trên nhãn thông số.

ScanNCut (Thủ công và Cắt)

Số sê-ri nằm ở mặt sau của thiết bị trên nhãn thông số.