Quay lại trang [Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp]

NEW LIBRARY, NEW DREAM

2018
Môi trường
NEW LIBRARY, NEW DREAM

"Chia Sẻ Kiến Thức - Xây Dựng Tương Lai" là mong muốn của Brother Việt Nam khi bắt đầu khởi động dự án xây dựng thư viện tại các trường học khó khăn với tên gọi "New Library - New Dream".

Tháng 09/2018, Brother Việt Nam đã tìm đến trường THCS Thái Văn Nam là một trường nghèo nằm ở huyện nông thôn của tỉnh Tiền Giang, nơi thiếu thốn mọi điều kiện từ cơ sở vật chất đến sách vở, dụng cụ học tập. Và với sự đồng ý của Ban Giám Hiệu nhà trường, Brother Việt Nam đã có thể hỗ trợ xây dựng lại thư viện cũng như trang bị thêm sách vở và những vật phẩm cần thiết cho các em học sinh.