Quay lại trang [Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp]

Brother Vietnam - Tree Planting Day - Đảo Ó

2015
Môi trường
TreePlating

Hoạt động trồng cây của toàn thể nhân viên Brother Việt Nam vẫn được tiếp diễn qua nhiều năm. Đặc biệt, năm 2015, chúng tôi đã đến thăm Đảo Ó - tại Đông Trường, Đồng Nai và cùng nhau trồng những cây tràm xanh mướt, góp phần xây dựng những mảng xanh tươi mát cho một góc Đảo Ó.