Quay lại trang [Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp]

Brother Vietnam - Tree Planting Day - Cần Giờ

2014
Môi trường
TreePlating

Đến với Cần Giờ trong một ngày đẹp trời tháng 10/2014, Brother Việt Nam cùng toàn thể nhân viên đã có một ngày trồng cây thú vị.