Tree Planting Day

Tree Planting Day là một trong những hoạt động thường xuyên của Brother Việt Nam và một lần nữa, chúng tôi được quay lại Cần Giờ- nơi được ví là “lá phổi” của thành phố để đóng góp thêm nhiều cây xanh cho vùng đất này.

Toàn thể nhân viên đã không ngại nắng gió, mỗi người đều hăng say phối hợp cùng nhau chuyển cây – trồng cây và chia sẻ niềm hy vọng xây dựng thật nhiều mảng xanh cho thành phố cũng như bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ, nơi đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam.