Dùng để gắn các loại bút vào trong máy và thực hiện chức năng vẽ

VND 450,000
  • Dụng cụ giữ bút sử dụng
  • Dụng cụ giữ bút đa năng brother CAUNIPHL1 (máy cắt)
  • Dụng cụ sử dụng cho nhiều loại bút khi vẽ với máy ScanNCut Brother.

Thông Tin