• Bộ Starter làm tem
  • Sử dụng với máy cắt ScanNCut Brother để tạo những con tem độc đáo.

Thông Tin