CAPSSMINI1

Nơi mua hàng
  • Tờ dùng làm miếng dán có thể in loại nhỏ (Mini sticker)
  • Miếng dán có thể in 3.9"" ×5.8"" (100 mm × 148 mm)
  • Miếng dán nhựa laminate 3.9"" ×5.8"" (100 mm × 148 mm)

Thông Tin