• Dụng cụ giữ dao cắt sâu
  • Dùng với Lưỡi dao cắt sâu (không bao gồm kèm máy)

Thông Tin