Bộ dụng cụ để gắn cuộn decal vào máy cắt kèm theo thẻ để mở tính năng cắt decal cuộn trên phần mềm thiết kế. Khổ cuộn decal là 30 cm.

VND 1,700,000
  • Dụng cụ hỗ trợ cắt vật liệu dạng cuộn CADXRF

Thông Tin