Dùng để cắt decal hoặc các vật liệu có cán nhựa( bắt buộc phải sử dụng cùng dụng cụ giữ dao cắt decal)

VND 340,000
  • Lưỡi dao cắt decal  - vinyl

Thông Tin