Background

Entrepreneur 6-Plus PR-670E, 6 needles Embroidery Machine

₫199.000.000

Tính năng

  • Bộ xỏ kim tự động
  • Cắt đầu chỉ tự động
  • Chân thêu có Đèn chỉ LED
  • Điều khiển hoàn toàn bằng màn hình chạm màu

Mua Ngay

LED pointer for perfect needle positioning

Cylinder Arm

10.1 high-resolution IPS touch screen

Automatic needle thrading

Video Tutorials and help guides

Downloads & Resources

Reviews

ScanNCut

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh