Máy quét

Khuyến nghị sản phẩm

Kết nối không dây
Nhẹ & Di động. Quét dễ dàng và đáng tin cậy khi đang di chuyển
Máy quét Brother ADS-2800W

Máy Scan Tài Liệu Có Dây & Không Dây ADS-2800W

Chọn trong số các sản phẩm Máy Scan Tài Liệu Mạng Có Dây & Không Dây đa dạng của chúng tôi ADS-2800W. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ.

Máy quét Brother ADS-1600W

Máy Scan Để Bàn Không Dây Nhỏ Gọn ADS-1600W

Tham khảo các sản phẩm Máy Scan Để Bàn Không Dây Nhỏ Gọn đa dạng của chúng tôi ADS-1600W. Ghé vào các đại lý bán lẻ ngoại tuyến hoặc các cửa hàng trực tuyến của chúng tôi ngay hôm nay.

Máy quét Brother ADS-3600W

Máy Scan Tài Liệu Có Dây & Không Dây ADS-2800W

Chọn trong số các sản phẩm Máy Scan Tài Liệu Mạng Có Dây & Không Dây đa dạng của chúng tôi ADS-2800W. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ.

Quét trực tiếp vào USB
Bạn có thể quét tài liệu của mình trực tiếp vào ổ USB bằng máy quét Brother
Máy quét Brother ADS-2800W

Máy Scan Tài Liệu Có Dây & Không Dây ADS-2800W

Chọn trong số các sản phẩm Máy Scan Tài Liệu Mạng Có Dây & Không Dây đa dạng của chúng tôi ADS-2800W. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ.

Máy quét Brother ADS-3600W

Máy Scan Tài Liệu Có Dây & Không Dây ADS-2800W

Chọn trong số các sản phẩm Máy Scan Tài Liệu Mạng Có Dây & Không Dây đa dạng của chúng tôi ADS-2800W. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ.

Máy quét Brother ADS-2400N

Máy Scan Tài Liệu Mạng ADS-2400N

Tham khảo các sản phẩm Máy Scan Tài Liệu mạng đa dạng của chúng tôi ADS-2400N. Ghé vào các đại lý bán lẻ ngoại tuyến hoặc các cửa hàng trực tuyến của chúng tôi ngay hôm nay.