Background
  • Tốc độ in lên đến 40 trang/phút
  • In đảo mặt tự động
  • Kết nối Ethernet

Mua Ngay

Downloads & Resources

Reviews

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm? Tìm một sản phẩm khác

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh