Background
  • Lên đến 18 trang A4/phút và 19 trang LTR/phút
    Lên đến 18 trang A4/phút và 19 trang LTR/phút
  • Kết nối mạng
    Kết nối mạng
  • In 2 mặt tự động
    In 2 mặt tự động

Downloads & Resources

Reviews

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm? Tìm một sản phẩm khác

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh