In ở bất cứ đâu

  • In
  • Quét
  • Copy
₫5.100.000

Chú thích
In và Scan thông qua máy tính MAC bằng tính năng Airprint hoặc tải ứng dụng Brother iPrint&Scan từ App Store (chỉ hỗ trợ định dạng PDF/JPG/BMP và PNG). Driver máy in đối với máy tính MAC không còn được hỗ trợ cung cấp.


Mua Ngay

tiki.vn shopee lazada

Downloads & Resources

Reviews

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh