Background

High Speed Professional Label Printer

₫11.000.000
  • High-resolution printing (up to 300 x 600 dpi)
    High-resolution printing (up to 300 x 600 dpi)
  • Convenient, drop-in rolls. No ink or toner needed
    Convenient, drop-in rolls. No ink or toner needed
  • USB, Network, Wireless, Bluetooth Connection
    USB, Network, Wireless, Bluetooth Connection

Downloads & Resources

Câu hỏi thường gặp & Xử lý sự cố

Reviews

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm? Tìm một sản phẩm khác

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh