Background

High Speed Professional Label Printer

Không có giá sản phẩm.
  • High-resolution printing (up to 300 x 600 dpi)
    High-resolution printing (up to 300 x 600 dpi)
  • Convenient, drop-in rolls. No ink or toner needed
    Convenient, drop-in rolls. No ink or toner needed

Brother iPrint & Label app

Stand-alone label printing

Create Different Label Size

Downloads & Resources

Câu hỏi thường gặp & Xử lý sự cố

Reviews

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm? Tìm một sản phẩm khác

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh