CÁC GIẢI PHÁP TƯƠNG THÍCH VỚI ĐỐI TÁC

Khi bạn cần những ứng dụng đặc biệt để đáp ứng nhu cầu in ấn đặc thù của mình, bạn sẽ cần tích hợp với các hệ thống của bên thứ ba. Hãy tận dụng các giải pháp tiên tiến của bên thứ ba với các loại máy móc tương thích của Brother ngay hôm nay để đảm bảo một quy trình in ấn hiệu quả, tiện lợi.

KẾT NỐI LIỀN MẠCH VỚI CÁC NỀN TẢNG KHÁC

Thông qua quy trình hợp tác chặt chẽ, liền mạch với bên thứ ba, chúng tôi sẽ giúp Doanh Nghiệp bạn tùy chỉnh các sản phẩm Brother và thiết kế giải pháp in ấn tối ưu để nâng cao năng suất cho toàn bộ môi trường làm việc của Doanh Nghiệp.

mobile and cloud section 1
mobile and cloud section 2

Với Brother, bạn có thể đáp ứng những nhu cầu kinh doanh thiết yếu thông qua các giải pháp đối tác có tương thích với các máy in Brother của bạn. Lợi ích:

  • Truy cập các chương trình đầu ngành với những ứng dụng đặc biệt
  • Đảm bảo khả năng tương thích tối đa với các nhà cung cấp phần mềm khác
  • Giảm chi phí tích hợp với hệ thống ERP hiện có của bạn
  • Giảm thiểu các tác vụ tốn thời gian cho quản trị viên CNTT của bạn

CÁC GIẢI PHÁP

Thông qua quy trình hợp tác chặt chẽ, liền mạch với bên thứ ba, chúng tôi sẽ giúp Doanh Nghiệp bạn tùy chỉnh các sản phẩm Brother và thiết kế giải pháp in ấn tối ưu để nâng cao năng suất cho toàn bộ môi trường làm việc của Doanh Nghiệp.

LÝ DO CHỌN BROTHER

Thông qua quy trình hợp tác chặt chẽ, liền mạch với bên thứ ba, chúng tôi sẽ giúp Doanh Nghiệp bạn tùy chỉnh các sản phẩm Brother và thiết kế giải pháp in ấn tối ưu để nâng cao năng suất cho toàn bộ môi trường làm việc của Doanh Nghiệp.

HÃY CHIA SẺ VỚI BROTHER CÁC YÊU CẦU CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN