• Tấm giấy nến làm khuôn hoa văn
  • Dùng để cắt tạo khuôn hoa văn. Sau đó dán thiết kế khuôn trực tiếp lên bề mặt cần tạo hoa văn. Sử dụng tuyệt vời cho trang trí, các dự án mỹ thuật trên giấy/vải.
  • 12"" × 24"" (305 mm × 610 mm) / 1 tấm kèm theo khi mua máy cắt ScanNCut.

Thông Tin