• Bộ bút màu
  • 6 bút màu thủ công dùng vẽ và đồ lại trên giấy, mực không tẩy xóa được. Dùng với Dụng cụ giữ bút ScanNCut (không kèm theo máy).

Thông Tin