Dùng để để tạo hiệu ứng dập nổi trên giấy và kim loại.

VND 1,300,000
  • Bộ khắc nổi CAEBSKIT1 EMBOSSING KIT
  • Tính năng dập sâu trên đa dạng vật liệu như giấy dày và tấm kim loại.

Thông Tin