Máy may gia đình

Khuyến nghị sản phẩm

Làm khuy tự động
Với máy may tự động khuy áo dễ dàng nỗ lực may móc chai thủ công. Hãy để bạn tạo ra thiết kế sáng tạo dễ dàng.
Muộn nhất
Máy may Brother INNOV-IS NV-180

Brother INNOV-IS NV-180 - Nó may, nó thoát ra và nó thêu. Và nó làm tất cả các bạn một cách rực rỡ.

Nó may, nó thoát ra và nó thêu. Và nó làm tất cả các bạn một cách rực rỡ.

Muộn nhất
Máy may Brother FS50

Brother FS50 - Dòng máy may điện tử đa năng, dễ sử dụng và an toàn.

Dòng máy may điện tử đa năng, dễ sử dụng và an toàn.

₫6,600,000
Máy may Brother INNOV-IS NV35P

Brother INNOV-IS NV35P - Máy may điện tử hiện đại với hơn 70 mũi đường may tích hợp.

Máy may điện tử hiện đại với hơn 70 mũi đường may tích hợp.

₫9,900,000
Automatic Needle Threader
Xâu kim tự động giúp luồn mắt kim rất nhanh.
Muộn nhất
Máy may Brother INNOV-IS NV-180

Brother INNOV-IS NV-180 - Nó may, nó thoát ra và nó thêu. Và nó làm tất cả các bạn một cách rực rỡ.

Nó may, nó thoát ra và nó thêu. Và nó làm tất cả các bạn một cách rực rỡ.

Muộn nhất
Máy may Brother FS50

Brother FS50 - Dòng máy may điện tử đa năng, dễ sử dụng và an toàn.

Dòng máy may điện tử đa năng, dễ sử dụng và an toàn.

₫6,600,000
Máy may Brother INNOV-IS NV35P

Brother INNOV-IS NV35P - Máy may điện tử hiện đại với hơn 70 mũi đường may tích hợp.

Máy may điện tử hiện đại với hơn 70 mũi đường may tích hợp.

₫9,900,000
Quick Set Bobbin
Đổ đầy & tải suốt chỉ với tốc độ nhanh giúp tăng hiệu quả
Muộn nhất
Máy may Brother INNOV-IS NV-180

Brother INNOV-IS NV-180 - Nó may, nó thoát ra và nó thêu. Và nó làm tất cả các bạn một cách rực rỡ.

Nó may, nó thoát ra và nó thêu. Và nó làm tất cả các bạn một cách rực rỡ.

Muộn nhất
Máy may Brother FS50

Brother FS50 - Dòng máy may điện tử đa năng, dễ sử dụng và an toàn.

Dòng máy may điện tử đa năng, dễ sử dụng và an toàn.

₫6,600,000
Máy may Brother INNOV-IS NV35P

Brother INNOV-IS NV35P - Máy may điện tử hiện đại với hơn 70 mũi đường may tích hợp.

Máy may điện tử hiện đại với hơn 70 mũi đường may tích hợp.

₫9,900,000