• Hỗ trợ mạng không dây
  • Hỗ trợ định dạng dữ liệu SVG và PHC
  • Máy cắt giấy và vải độc lập, không cần dùng PC
  • Tích hợp máy quét - Lên đến 600dpi
  • Khu vực quét và cắt lớn 12" x 24"

Downloads & Resources

Reviews

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh