Background

Kết nối linh hoạt

  • In
  • Quét
  • Copy
₫6.100.000
  • Kết nối có dây
  • Kết nối không dây
  • In 2 mặt
  • Khay nạp giấy tự động 20 tờ
  • Khay giấy đa năng 80 tờ

Chú thích
In và Scan thông qua máy tính MAC bằng tính năng Airprint hoặc tải ứng dụng Brother iPrint&Scan từ App Store (chỉ hỗ trợ định dạng PDF/JPG/BMP và PNG). Driver máy in đối với máy tính MAC không còn được hỗ trợ cung cấp.


Mua Ngay

Downloads & Resources

Reviews

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm? Tìm một sản phẩm khác

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh