Background

₫18,000,000

Tính năng

  • 70 Thiết kế thêu, 126 Thiết kế dán trên đĩa CD và 100 Thiết kế dán trên USB
  • Màn hình chạm LCD
  • Bộ xỏ kim tự động

Downloads & Resources

Câu hỏi thường gặp & Xử lý sự cố

Reviews

ScanNCut

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh