Background

  • In
₫8.100.000
  • Lên đến 28 trang/phút (A4)
    Lên đến 28 trang/phút (A4)
  • Mực in dung lượng cực lớn 6,000 trang
    Mực in dung lượng cực lớn 6,000 trang
  • In 2 mặt tự động
    In 2 mặt tự động

Downloads & Resources

Reviews

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm? Tìm một sản phẩm khác

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh