Background

₫35,000,000

Tính năng

  • 138 thiết kế thêu tích hợp
  • Điều khiển hoàn toàn bằng màn hình chạm màu
  • Vùng thêu lớn (160mm x 260mm)

Downloads & Resources

Reviews

ScanNCut

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh