Background

Tính năng

  • Máy vắt sổ 3 hoặc 4 chỉ
  • Đèn LED
  • Tự động hoàn toàn/ Độ nghiêng mặt đế máy có thể điều chỉnh được

Downloads & Resources

Reviews

ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÙNG(0)

ScanNCut

Product Details Compare Area

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh