Máy in laser đơn sắc với khả năng in đảo mặt tự động và kết nối mạng WIFI

  • In
₫3,400,000
  • In đảo mặt tự động
  • Tốc độ in lên đến 30 trang/phút
  • Kết nối WIFI
ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÙNG(0)

Không phải sản phẩm bạn đang tìm kiếm? Tìm một sản phẩm khác

Sản phẩm Đã chọn
Xem So sánh